Jaarverslag MvdZ 2021


Jaarverslag MvdZ 2021

Jaarverslag 2021 – Stichting Massage voor de Zorg

Wij gaan er vanuit dat 2021 een jaar zal zijn waar wij onze plannen vorm kunnen geven. Een jaar van samenwerking, waarin wij zichtbaar kunnen zijn en wij veel mensen met onze massages geluk mogen brengen!

Dit was de laatste zin van het jaarverslag over 2020.

2021 was weer een jaar dat zich kenmerkt door onzekerheden. De eerste 3 maanden waren een lockdown periode. De ervaring is inmiddels dat na zo een periode het nog lang duurt voor dat er weer beweging ontstaat in de zorginstellingen en ziekenhuizen. De hele zomer was er nog sprake van onduidelijkheid over wat er wel en niet mogelijk zou kunnen zijn op massagegebied. Het bestuur heeft het vergaderschema aangepast aan de omstandigheden.

Zorginstellingen

Na de zomer heeft de stichting St Jacob ons benaderd voor massages voor het zorgpersoneel. Eindelijk werd er groen licht gegeven en konden wij als stichting ons zichtbaar maken. Afgesproken werd om alle locaties van St Jacob te doen. Totaal ongeveer 285 massages. De massages zijn gespreid uitgezet vanaf half november tot half maart. Melanie Ijzelenburg welzijnscoördinator van St Jacob heeft de organisatie hiervan intern prima uitgezet. Alle hens aan dek, want er moest ineens veel gebeuren!

We zijn verder benaderd door Zorgbalans locatie Houttuinen, Spaarne Gasthuis en huisartsencollectiefLS. Ook voor deze locaties zijn er afspraken gemaakt voor massagedagen. Helaas zijn wij weer ingehaald door Covid en hebben wij een aantal afspraken moeten afzeggen. Op dit moment is nog onbekend, wanneer wij de draad weer op kunnen pakken.

Masseurs

Heel spannend was het hoe het massageteam na 1 ½ jaar zou reageren op de plannen. Na een eerste verkenning leek de response positief. Toen de feitelijke data bekend waren, werd er enthousiast gereageerd en bleek er voldoende animo om de data te vullen met masseurs.

We zijn met diverse masseurs inmiddels op pad geweest. Wij zijn heel blij met het enthousiasme van de masseurs! “Dit geeft een bak energie” is een uitspraak van één van de masseurs en zo waren er vele fijne reacties.

Er gaat heel veel dank uit naar de masseurs die dit allemaal mogelijk maken. Wij zijn ook heel dankbaar voor de flexibiliteit, want het is steeds weer spannend wat er door kan gaan.

Materiaal

Het is fijn, dat we een sponsor hebben gevonden die onze kleding heeft verzorgd. Het voelt en we zien er echt uit als een massageteam en dat helpt! Bedankt Joline ter Haak van tandtechniek Ceramos.

Behalve de shirtjes hebben meer materiaal ontwikkeld. Jiska Hoekstra van Mirdita heeft voor ons kosteloos het creatieve en grafische werk voor een brochure, visitekaartjes, vlag, banner en het shirt gedaan. Fantastisch!

Media

De oude lijntjes met de media zijn we gaan contacten en er waren gelukkig allemaal positieve reacties. Dit heeft geleid tot berichtgeving in het Haarlems Dagblad, een interview op Radio Haarlem105 en Tv NoordHolland met publicaties op hun websites en een vermelding in de NOS nieuwsapp en hun site.

We zijn dus goed zichtbaar geweest. Met de social media assistent Malou Hoogeveen hebben we opnieuw een advertentiecampagne opgezet op sociale media. Gezien alle belangstelling leek ons dat een goed moment. De vraag is natuurlijk of die zichtbaarheid al iets heeft opgeleverd.

Qua sponsoring iets, maar minder dan we zouden willen. Wat het wel heeft opgeleverd is nieuwe aanmeldingen van masseurs en instellingen die gebruik willen maken van de massages.

Startschot

Op 20 november hebben wij een startschot gepland. Een moment waar wij als bestuur, massageteam en donateurs samen konden zijn om te vieren, dat we daadwerkelijk aan de slag zouden gaan. Wethouder Marie-Therese Meijs kwam een speech houden en de pers zou ook vertegenwoordigt zijn. Helaas hebben wij dit feestje af moeten blazen vanwege alweer Corona maatregelen. Wij hopen op een later moment iets te kunnen organiseren, dat wel door kan gaan.

Vooruitblik

Het zal niemand verbazen, dat vooruitblikken ons lastig wordt gemaakt.

Het is dus de vraag in hoeverre de uitgezette massagedata doorgang kunnen vinden. Het Spaarne Gasthuis in januari is spannend. Afgeblazen afspraken zullen we opnieuw maken.

Wij gaan ons buigen over de vraag hoelang wij ons blijven focussen op zorgpersoneel. Ook de ouderenmassages en andere projecten staan namelijk op de agenda. Er zijn genoeg ambities!

Laatste updates


Bijdrage massageactie van Esoterra enorm!

13 juli 2022
Fantastisch! Wat hebben de eerstejaars masseurs van Esoterra het geweldig gedaan. Hun fijne m…

Hartverwarmende vrijwilligersmiddag

5 juli 2022
Informatie inspiratie uitwisseling Wat fijn dat er op 2 juli een moment was om elkaar te ontm…

Donatie Esoterra

14 juni 2022
We zijn blij verrast dat massage opleidingsinstituut Esoterra uit Bilthoven ons heeft benade…

Jaarverslag MvdZ 2021


online concept © hosting aangeboden door
CAPREA MEDIA