Missie

Middels massage, positieve beleving creëren bij kwetsbare mensen, die dankzij deze één op één aandacht zich volwaardig mens kunnen voelen. Met aandacht voor eenzaamheid en isolement. In zorginstellingen en andere situaties waarin dit gewenst en realiseerbaar is.

Onze visie

Als stichting zetten wij ons in voor mensen in speciale zorgsituaties, die extra aandacht nodig hebben, waardoor zij zich menswaardig kunnen voelen. Zij bevinden zich veelal in moeilijke situaties. Omstandigheden waarin communicatie niet gewenst, ontbreekt of onmogelijk is. Met massage brengen wij een intermenselijke verbinding tot stand. Deze verbinding maken wij vanuit het hart, de zetel van onze compassie en empathisch vermogen.

De stichting zal tevens nieuwe initiatieven omarmen die invulling biedt aan haar missie. Zij zal voortdurend zoeken naar nieuwe mogelijkheden, teneinde te voorzien in de behoefte aan lichamelijke en persoonlijke aandacht van kwetsbare groepen. Deze initiatieven kunnen met behulp van aparte donatiecampagnes gefinancierd worden.

Wij staan open voor andere organisaties die de hulp van ons massageteam inroepen. Dat kunnen eenmalige verzoeken zijn in het kader van een evenement op open dag. De stichting zal deze verzoeken beoordelen op basis van onze missie.

 

Doelen

Doel: Eenzaamheid en isolement verzachten. Wij zullen ons hierin richten op eenzame ouderen in verzorgingshuizen en/of buurtcentra. Dit is een vraagstuk waar veel gemeenten zich over buigen bij thuissituaties. Zij hebben daar een prominente rol in en zijn zoekende naar oplossingen. Het is een maatschappelijk probleem, dat steeds meer ouderen in eenzaamheid en isolement verblijven. Middels een project dat in de buurtgemeenschap kan worden opgezet, kunnen vrijwilligers participeren en massage geven aan hun eigen buurtbewoners. Door achter de voordeur te komen maken wij verbinding tussen samenleving en ouderen en ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Zo ontstaat de kans, ouderen wat meer te stimuleren om aan activiteiten deel te nemen en de buurtcontacten te verbeteren.

Maar ook ouderen in zorginstellingen kampen met eenzaamheid en een tekort aan aandacht.

Anticiperen is nodig. Vanwege de hoge werkdruk en onderbezetting is er te weinig tijd om aandacht aan de ouderen te besteden.

Doel: Waardering en respect geven middels aanraking. Lichamelijk contact is een levensbehoefte. Het is de eerste beleving die mens en dier na geboorte meemaken. Het is de basis van sociaal contact en bepalend voor ons gedrag. Wanneer we positief worden aangeraakt, dan heeft dit een enorme impact op ons gevoel van welzijn. Door de massage, geven we iets terug aan waardigheid. We hebben respect voor het leven dat mensen leiden of hebben geleid. Mensen mogen zich gezien voelen.

Doel: Stimuleren van nieuwe initiatieven. De samenleving uitnodigen om mee te denken over nieuwe toepassingen voor de stichting. De mogelijkheid om te participeren zullen wij aanmoedigen.

Doel: Ondersteuning van Mantelzorgers. Massage is ook voor mantelzorgers een fijne tool om contact mee te maken. Direct betrokken familieleden kunnen zich machteloos voelen als communicatie moeilijk is. Het geven van Hand- Onderarmmassage zorgt voor nieuwe communicatie, elkaar weer kunnen voelen. Dit geeft voldoening en heling!

Vrijwilligers

Voor het uitvoeren van de massages is de stichting afhankelijk van masseurs. Daarom is er altijd vraag naar (nieuwe) masseurs. De stichting Massage voor de Zorg werkt samen met massagepraktijk Both Hands in Haarlem, die voor haar de workshop hand- en onderarmmassage verzorgt. Zij krijgen een certificaat van deelname, massageolie en een instructieboek. De kosten van de workshop zijn in principe voor eigen rekening, tenzij de stichting anders beslist. Na het volgen van de workshop mogen masseurs participeren in een project. De stichting maakt het mogelijk om de vaardigheden met elkaar te oefenen en elkaar te ontmoeten. Tenminste eenmaal per jaar organiseert de stichting een dag van viering voor de vrijwilligers. De organisatie van de massages op locatie, is volledig in handen van de stichting. Het massageteam kent qua aantal leden een opbouw naar behoefte en afgestemd op de locaties in Nederland. Het is een groeimodel, dat van lokaal naar landelijk wordt gevormd.

In verband met de kosten van de vergoeding, streeft de stichting naar een situatie waarin zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van vrijwilligers. De stichting heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers.

Beloningsbeleid

De masseurs zetten hun diensten vrijwillig belangeloos in of vrijwillig met een wettelijk bepaalde vrijwilligersvergoeding. Daar waar gewenst, kan de stichting kiezen voor professionele masseurs.

De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed.

Het bestuur

Eric Both

Voorzitter

Gertjan Lasker

Secretaris

Tanja Huisman

Penningmeester

Karin Kiewiet

Algemeen lid

Algemene gegevens

 • Statutaire naam
  Stichting Massage voor de Zorg
 • Soort organisatie
  Stichting
 • Datum van oprichting
  2 maart 2020
 • Doelgroep(en)
  Mantelzorgers, Ouderen met dementie, Mensen in isolement vanwege ziekte of handicap, Hospice de laatste levensfase, Mensen met spier- of neurologische ziekten
 • Bankrekeningnummer
  NL.62.INGB.000.690.0745
 • Fiscaal nummer (RSIN)
  861.27.87.07
 • KvK nummer
  78.14.40.86
 • Adres
  Brouwerskade 59
 • Postcode
  2013 GL
 • Plaats
  Haarlem
 • Land
  Netherlands
 • Telefoon
  06 349 318 43

Downloads

Jaarverslagen

Jaarrekeningen

Overige documenten

Partners


online concept © hosting aangeboden door
CAPREA MEDIA