Missie

Middels massage, positieve beleving creëren bij kwetsbaren en hun begeleiders in zorginstellingen, ziekenhuizen en thuissituaties, extra aandacht voor eenzaamheid en isolement en ondersteuning van begeleiders.

Middels massage, positieve beleving creëren bij kwetsbaren en hun begeleiders in zorginstellingen, ziekenhuizen en thuissituaties, extra aandacht voor eenzaamheid en isolement en ondersteuning van begeleiders.

Algemene gegevens

Statutaire naam : Stichting Massage voor de Zorg 

Organisatietype : Stichting

KvK nummer : 78144086

Banknummer (IBAN) : NL62INGB0006900745

Fiscaal nummer (RSIN) : 861278707

Website : www.massagevoordezorg.nl

E-mail : info@massagevoordezorg.nl

Werkgebied : Lokaal met landelijke dekking

Doelgroep(en) : Zorgpersoneel, Alzheimer, Ouderen, Geestelijk- en/of fysiek   gehandicapt, Palliatief, Ouderen, Mantelzorgers

Bestuur

Voorzitter : Eric Both

Secretaris : Gertjan Lasker

Penningmeester : Tanja Huisman

Lid : Karin Kiewiet

Onze visie

Als stichting zetten wij ons in voor mensen in speciale zorgsituaties, die extra aandacht nodig hebben, waardoor zij zich menswaardig kunnen voelen. Zij bevinden zich veelal in moeilijke situaties. Omstandigheden waarin communicatie niet gewenst, ontbreekt of onmogelijk is.  Met massage brengen wij  een intermenselijke verbinding tot stand. Deze verbinding maken wij vanuit het hart, de zetel van onze compassie en empathisch vermogen.

De stichting zal tevens nieuwe initiatieven stimuleren die invulling biedt aan haar missie. Zij zal voortdurend zoeken naar nieuwe mogelijkheden, teneinde te voorzien in de behoefte aan lichamelijke en persoonlijke aandacht van kwetsbare groepen. Deze initiatieven kunnen met behulp van aparte donatiecampagnes gefinancierd worden.

Wij willen er ook zijn voor mensen die zich inzetten voor degenen die zorg nodig hebben. Mantelzorgers, vrijwilligers en zorgpersoneel worden vaak en onterecht vergeten. Wij vinden het werk dat zij doen niet vanzelfsprekend. Daarom willen wij ook hen in specifieke situaties in het zonnetje zetten en belonen met massage.

Doelen

Doel: Eenzaamheid en isolement verzachten. Wij zullen ons hierin richten op eenzame ouderen in verzorgingshuizen en/of buurtcentra. Dit is een vraagstuk waar veel gemeenten zich over buigen bij thuissituaties. Zij hebben daar een prominente rol in en zijn zoekende naar oplossingen. Het is een maatschappelijk probleem, dat steeds meer ouderen in eenzaamheid en isolement verblijven. Middels een project dat in de buurtgemeenschap kan worden opgezet, kunnen vrijwilligers participeren en massage geven aan hun eigen buurtbewoners. Door achter de voordeur te komen maken wij verbinding tussen samenleving en ouderen en ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Zo ontstaat de kans, ouderen wat meer te stimuleren om aan activiteiten deel te nemen en de buurtcontacten te verbeteren. 

Maar ook ouderen in zorginstellingen kampen met eenzaamheid en een tekort aan aandacht. 

Anticiperen is nodig. Vanwege de hoge werkdruk en onderbezetting is er te weinig tijd om aandacht aan de ouderen te besteden.

Doel: Waardering en respect geven middels aanraking. Lichamelijk contact is een levensbehoefte. Het is de eerste beleving die mens en dier na geboorte meemaken. Het is de basis van sociaal contact en bepalend voor ons gedrag. Wanneer we positief worden aangeraakt, dan heeft dit een enorme impact op ons gevoel van welzijn. Door de massage, geven we iets terug aan waardigheid. We hebben respect voor het leven dat mensen leiden of hebben geleid. Mensen mogen zich gezien voelen.

Doel: Stimuleren van nieuwe initiatieven.  De samenleving uitnodigen om mee te denken over nieuwe toepassingen voor de stichting. De mogelijkheid om te participeren zullen wij aanmoedigen.

Vrijwilligers:

Voor het uitvoeren van de massages is de stichting afhankelijk van masseurs. Daarom is er altijd vraag naar (nieuwe) masseurs. De stichting Massage voor de Zorg werkt samen met massagepraktijk Both Hands in Haarlem, die voor haar de workshop hand- en onderarmmassage verzorgt. Zij krijgen een certificaat van deelname, massageolie en een instructieboek. De kosten van de workshop zijn in principe voor eigen rekening, tenzij de stichting anders beslist. Na het volgen van de workshop mogen masseurs participeren in een project.  De stichting maakt het mogelijk om de vaardigheden met elkaar te oefenen en elkaar te ontmoeten. Eenmaal per jaar organiseert de stichting een dag van viering voor de vrijwilligers. De organisatie van de massages op locatie, is volledig in handen van de stichting.  Het massageteam kent qua aantal leden een opbouw naar behoefte en afgestemd op de locaties in Nederland. Het is een groeimodel, dat van lokaal naar landelijk wordt gevormd.

In verband met de kosten van de vergoeding, streeft de stichting naar een situatie waarin zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van vrijwilligers.  De stichting heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers.

Beloningsbeleid:

De masseurs zetten hun diensten vrijwillig belangeloos in of vrijwillig met een wettelijke vergoeding. Daar waar gewenst, kan de stichting kiezen voor professionele masseurs.

De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed.

Jaarrekening 2020

Hier kunt u onze jaarrekening voor 2020 inzien.


online concept © hosting aangeboden door
CAPREA MEDIA